May paliwanag si Martin del Rosario kung bakit mas fit at batak ang pangangatawan niya ngayon.Original Content

Website Source