Ibinahagi ng ilang celebrity at designers kung papaano makagagawa sa bahay ng face mask at face shield na panlaban sa COVID-19. Kabilang sa puwedeng gawing face mask ang pinaglumaang brief.Original Content

Website Source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here