Sa programang “Idol sa Kusina,” natanong ni Bryan Chong si Chef Boy kung naranasan niya na walang ka-date kapag Valentine’s Day.Original Content

Website Source